Tréninky ve středu a v pátek

Láska k míči...

Jsou dvě základní přísady nutné pro úspěšnou fotbalovou dráhu...

Fotbalový míč a Tvůj sen...

   Jestliže vážně očekáváš to nejlepší ze sebe samotného, potřebuješ oboje. Sen, bez denního mazlení s míčem, nikdy v budoucnu nepřekročí stádium snění s otevřenýma očima... Míč, bez očarování Tvým snem, nebude nikdy ničím jiným než předmětem zábavné hry. Spojením obojího zkoumáš život, riskuješ a tím vzrůstá Tvoje očekávání. Miluj oboje vroucně, nepodmíněně a šance Ti naplní očekávání... Čím dříve vybuduješ pocit lásky, obětování a vazbu k míči i k Tvému snu, tím dříve se budeš těšit z výhod tohoto vztahu...

   Samozřejmě, že miluješ svůj sen na určitém stupni úrovně. Musím se zeptat: "Miluješ, miluješ upřímně míč s opravdovou vášní?" Milovat míč je naprosto nutné. Báječná definice: Láska hledá dobro. Vidíš při fotbalu jak stahuješ míč, přihráváš, střílíš a hledíš na něj zamilovaně, nebo vidíš hněv, zklamání, zkažený míč, zradu? Těšíš se ze schovívavého vztahu se svým míčem? Měl bys, protože na to můžeš vzít jed, že velcí fotbalisté právě toto dělají!!! Sleduj pohyb šampiona  míč a uvidíš magický vztah, který přesahuje respekt. Dívej se pozorně a najdi smysl pro jednotu a pouto mezi těmito hráči a míčem."

   Ale mezi průměrnými hráči a jejich míčem není tak intenzivní vztah. Občas tam je pocit blízkosti podobný lásce, která existuje mezi velkými hráči a jejich míčem, ale je méně důsledný. Vztah je nestálý, proměnlivý... Míč může jednat nevyzpytatelně právě v rozhodujícím okamžiku hry a vztah se rychle ochladí... I pro ně a jejich míč existují dobré a špatné dny... Možná je to proto, že láska průměrného hráče je příliš podmiňována a založena na okamžitém uspokojení...

   Pro neúspěšného hráče je vztah míč- hráč přinejmenším nejasný. Bohužel, jejich spojení bylo postaveno na negativních pocitech pohrdání, nedůvěry, neúcty a averze... Jejich vztah je proto bolestivý. Ani nechcete být s takovými hráči v jednom družstvu... Ve skutečnosti jejich vztah vytváří tolik napětí, že to ovlivní i Tvůj vztah k míči...

   Určování viny, pokud jde o to, kdo chyboval, je spornou otázkou. Je fixováním vztahu. Buď silným jedincem a změň se. Neočekávej, že Ti míč vyjde vstříc na půl cesty. Jestliže nemůžeš věci vyřešit, pro míč nebude nic jednoduššího než přejít jinam a nalézt si někoho jiného, kdo o něj bude pečovat... Doufejme, že budeš naslouchat těmto radám s otevřenou myslí i srdcem... Vztah a to, co tento vztah nabízí, má jistě smysl si zapamatovat...